Ви знаходитесь на: Головна / Лістинг / Вимоги

Вимоги


  Унесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише за ініціативи емітента цих цінних паперів.

  Унесення та перебування цінних паперів у другому рівні лістингу фондової біржі здійснюється при відповідності до таких мінімальних вимог:

Для акцій:

- емітент існує не менше трьох років;

- власний капітал емітента не менше 400 000 000 грн;

- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 400 000 000 грн (крім банків);

- середнє значення ринкової капіталізації емітента становить не менше 100 000 000 грн;

- мінімальна частка акцій у вільному обігу становить не менше 10 відсотків, при цьому у двох інвесторів сумарно може бути не більше 50% від цієї частки (за винятком: акцій, що мають обмежений обіг; акцій, що належать державі);

- кількісний склад акціонерів емітента - не менше 200 акціонерів;

- у емітента запроваджено посаду корпоративного секретаря;

- емітент проводить щорічну аудиторську перевірку відповідно до міжнародних стандартів аудиту за участю незалежного зовнішнього аудитора (не менше двох років);

- емітенту рекомендовано дотримуватися принципів корпоративного управління та міжнародних стандартів складання фінансової звітності.

 

Для облігацій підприємств:

 

- емітент існує не менше двох років (крім емітента, який є дочірнім підприємством іншого емітента, цінні папери якого знаходяться у біржовому реєстрі);

- вартість чистих активів емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, становить не менше 400 000 000 грн;

- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, за останній фінансовий рік становить не менше 400 000 000 грн (крім банків);

- відсутні збитки в емітента або особи, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за випуском, за підсумками останнього фінансового року (Вимога стосується емітента та особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, у разі реєстрації такого випуску після набрання чинності зазначеними Змінами. При цьому за наявності в емітента збитків, а в особи, яка надає забезпечення виконання зобов’язань за випуском, прибутку сума їх фінансових результатів має бути додатною);

- відсутність дефолту або з моменту припинення зобов’язань, по відношенню до яких емітентом було допущено дефолт, пройшло не менше двох років;

- номінальна вартість серії випуску облігацій становить не менше 100 000 000 грн.

 

Для цінних паперів інститутів спільного інвестування, що розміщуються шляхом відкритого (публічного) розміщення:

 

- інститут спільного інвестування існує не менше двох років (крім біржового інституту спільного інвестування);

- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 грн;

- інформація про склад активів інституту спільного інвестування та про вартість чистих активів, вартість цінних паперів інституту спільного інвестування (для інституту спільного інвестування закритого типу) щомісяця оприлюднюється на сайті компанії з управління активами;

- емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування;

     для спеціалізованого біржового інституту спільного інвестування (у разі публічного розміщення цінних паперів):

- вартість чистих активів інституту спільного інвестування на останній день останнього звітного кварталу становить не менше 2 000 000 грн;

- інформація про склад активів інституту спільного інвестування щодня оприлюднюється на сайті компанії з управління активами;

- емітент уклав договір з маркет-мейкером про підтримку ліквідності цінних паперів такого інституту спільного інвестування.