Ви знаходитесь на: Головна / Про Товариство / Історія

Історія


Історія Товариства

ВАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (далі - Біржа) була зареєстрована Постановою Кабінету Міністрів України № 341 від 15 травня 1995 року та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) від 3 липня 1997 року. Засновниками Біржі є 27 недержавних юридичних осіб, серед яких ряд провідних комерційних банків та відомих операторів фондового ринку України. Статутний фонд Біржі - 25 000 000 грн., сформований за рахунок простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. Біржа створена, як недержавний ринковий інститут загальнонаціонального значення для роботи на ринку цінних паперів, в основу організаційної структури якого покладені світові стандарти торгівлі, що необхідні для обслуговування міжнародних потоків фінансових інструментів. Діяльність Біржі здійснюється при використанні найсучаснішої методологічної та інформаційно-технічної бази.

Починаючи з липня 1996 року Біржа підтримує приватизаційні процеси в Україні шляхом проведення щотижневих аукціонних торгів з продажу державних пакетів акцій підприємств, що приватизуються. Також Біржа активно займається розвитком вторинних торгів цінними паперами, де проводяться торги акціями відкритих акціонерних товариств та іншими фінансовими інструментами між 78 брокерськими конторами Біржі. З липня 1998 року Біржа почала діяти, як саморегулівна організація на фондовому ринку України та  об'єднувала найбільшу кількість професійних учасників фондового ринку - 236 торговців цінними паперами. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа».

Рішенням Позачергових Загальних Зборів акціонерів (протокол від 30.07.2020 р.) змінено найменування на Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО".

 

Наша адреса: 01601, м. Київ, пров. Госпітальний, 4-Б.
Контактні телефони: (380-44) 490-57-88.