Ви знаходитесь на: Головна / Новини /


27.04.2017


ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа»

2. Код за ЄДРПОУ 20064500

3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 36-В

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-57-88

5. Електронна поштова адреса kise@kise-ua.com

6. Вид особливої інформації : Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

1.      25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради  Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Глазової Ольги Валерiанiвни. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простою  iменною акцiєю в кiлькостi 1 шт., що складає 0,00004 % в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"- з 10.06.2016 р.

2.         25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради  Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Каганова Вадима Фелiксовича. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"- з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє.

3.         25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради  Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Гриб Свiтлани Григорiвни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"- з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє.

4.         25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради  Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Юркової Олени Вікторівни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"- з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє.

5.         25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Наглядової ради  Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Наглядової ради - Пастух Ольги Миколаївни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"- з 10.06.2016 р. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє.

6.         25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження Голови Ревізійної комісії, члена Ревізійної комісії - Бобриньова Олега Володимировича. Посадова особа є акцiонером Товариства, який володiє простою  iменною акцiєю в кiлькостi 1 шт., що складає 0,00004 % в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi Голови Ревізійної комісії ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"- більше 10 років.

7.        25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Михалюк Вiкторiї Олександрiвни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Ревізійної комісії ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"- більше 5 років. Часткою в статутному капiталi ПАТ  "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє.

8.         25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, зокрема: припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Маслової-Левченко Марини Анатолiївни. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Ревізійної комісії ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"- більше 5 років. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє.

9.         25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Мельник Ірину Володимирівну, представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: фахівець з торгівлі цінними паперами. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Строк повноважень згідно Статуту.

10.       25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Гриб Свiтлану Григорiвну, представник акціонера ТОВ «УІФК-Інвест». Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: начальник вiддiлу реєстрацiї прав власностi на цiннi папери. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Строк повноважень згідно Статуту.

11.       25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Юркову Олену Вікторівну, представник акціонера ТОВ «ГК «РУСЬ». Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: начальник відділу фінансових операцій. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Строк повноважень згідно Статуту.

12.       25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Пастух Ольгу Миколаївну, представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ». Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: фахiвець з бiржових операцiй. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Строк повноважень згідно Статуту.

13.       25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) обрано членом Наглядової ради Товариства – Мельниченко Надію Олександрівну, представник акціонера ТОВ «НАК ПЛЮС». Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: начальник відділу обслуговування тендерних закупівель. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Строк повноважень згідно Статуту.

14.       25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Костенко Нелю Іванівну. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: заступник директора фінансово-економічного департаменту. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Строк повноважень згідно Статуту.

15.       25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Михалюк Вікторію Олександрівну. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: економіст відділу податкового планування та завідувач приймальні. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Строк повноважень згідно Статуту.

16.       25 квiтня 2017 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (протокол вiд 25.04.2017 р.) обрано членом Ревізійної комісії Товариства – Волкову Інгу Юріївну. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: начальник відділу планування та бюджетного контролю. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України "Про захист персональних даних" посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" не володiє. Строк повноважень згідно Статуту.

 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Голова Правління

_________
(підпис)

             С.В. Мелесик

 

 

М.П.

27.04.2017 р.
(дата)

 

 


більше новин

14.11.2018
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» (далі за текстом – ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА» або…
14.11.2018
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», що відбудуться 30.11.2018 р.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного   позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА»,…
14.11.2018
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», які відбудуться 30.11.2018 р.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у  Загальних зборах акціонерів ПрАТ…
14.11.2018
01.10.2018
Шановні Клієнти, Колеги та Члени ПрАТ
Шановні Клієнти, Колеги та Члени ПрАТ «КМФБ»!   Повідомляємо, що з 1 жовтня 2018 року…

Обсяг торгів (млн. грн)

Обсяг торгів

Індекс KMФБ

Індекс КМФБ